Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00868
01-06-1981
Samenvatting
Gesprek DGES-Franklin dd. 27/5. Verschillende codeberichten:
EG-personeel:
Nederland bevindt zich in een moeilijke positie als enerzijds als voorzitter van de raad verantwoordelijk voor besluitvorming en aansturing raadssecretariaat en anderzijds als lidstaat. Een spoedig besluit is gewenst en Nederland zou een eventuele confrontatie met het personeel niet uit de weg gaan.
Voorbereiding Brits EG-voorzitterschap:
Gemeenschappelijk visserijbeleid(GVB):
Ook het VK wenst een GVB. Franklin zou nadenken over de optie 'de klok stil te zetten' zodat in juli nog een poging kan worden gedaan het GVB tot stand te brengen onder het Nederlandse voorzitterschap.
Toetredingsonderhandelingen Spanje/Portugal:
Nederland heeft vooruitgang geboekt op een aantal technische dossiers. DGES erkende dat vooruitzichten niet bemoedigend zijn, de herstructureringsproblematiek zal de voortgang beïnvloeden.
Franklin gaf aan dat het VK veel aandacht zal besteden aan de discussie over herstructurering zonder het dossier te verlammen. DGES onderstreepte het belang van een duidelijke Engelse inzet voor voortgang op diverse communautaire terreinen en het vermijden van de ongetwijfeld schadelijke indruk dat Londen het voorzitterschap in dienst zou stellen van het dossier van herstructurering.