Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 d. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 12 juli 1983.
Braks verzoekt de interventiepunten van de landbouwraad op 15 juli aan de orde te stellen. Hij is bezorgd over nieuwe misverstanden met betrekking tot de aanpassing van het landbouwbeleid. Het is van het grootste belang zorgvuldigheid te betrachten omtrent de voorstellen. In de Visserijraad is gesproken over de 'total allowable catches' en quota. Denemarken heeft de stemming geblokkeerd door zich te beroepen op een nationaal vitaal belang.Volgens Braks lijkt een nadere bezinning over het beroep doen op nationaal vitaal belang nuttig. Nederland zou hierin een initiatief kunnen nemen. Korthals Altes waarschuwt dat een principiële discussie er niet toe mag leiden dat grote landen zich wel kunnen beroepen op een vitaal belang en kleine niet. Braks is het hiermee eens.
Zie ook