Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 27 september 1983.
De komende Visserijraad wordt van groot belang. Als er geen conclusies worden getrokken over de quotaverdeling dreigt de geloofwaardigheid van het gemeenschappelijke visserijbeleid in het geding te komen.
Het Griekse voorzitterschap blijkt op het punt van informele raden zeer actief en doet veel suggesties. Van Eekelen toont zich bezorgd. Hoewel informele raden van nut kunnen zijn, houden zij het risico in dat het voorzittend land met voorstellen komt die het in de formele raden een voorsprong geeft. Nederland heeft zich ten aanzien van informele raden altijd aarzelend opgesteld. Winsemius, Van Aardenne en Braks wijzen op de voordelen van informeel overleg. Van Aardenne geeft aan dat vrijelijk van gedachte kan worden gewisseld waarop de Commissie voorstellen kan uitwerken. Dit kan de positie van de EC versterken.