Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 d. Verslag EG-landbouwraad dd. 17 en 18 oktober.
In de landbouwraad zijn er afspraken gemaakt over het gemeenschappelijk beleid in de groente en fruitsector. De afspraken zullen in werking treden op het moment dat het onderhandelingsmandaat van de EG met Spanje en Portugal over groente en fruit is vastgesteld. De Nederlandse delegatie heeft moeten afwijken van de n de CoCo gemaakte afspraak dat de wijzigingen pas in werking zouden treden na ondertekening van de toetredingverdragen. Ten gevolge van de bereikte compromis doet zich nu de merkwaardige situatie voor dat eerst een muur wordt opgetrokken voor de toegang van Spanje en Portugal tot de de Europese markt. Verschillen bewindslieden betreuren dit. De raad besluit dat bij vaststelling van de verordering van Nederlandse zijde zal worden benadrukt dat deze opnieuw behandeld moet worden ingeval de toetreding van Spanje en Portugal geen doorgang mocht vinden.