Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Conclusies van de REZ-vergadering op 7 oktober
1983.
De raad besluit de conclusies van te aanvaarden maar maakte de volgende aantekeningen:
Aan punt 3a (zuivel) wordt toegevoegd: overeenkomend met een derde van de door de
Europese Commissie beoogde bezuinigingen.
2° Aan punt 3b (handelspolitieke aspecten) wordt toegevoegd: Daarbij zullen de belangen
van de derde wereld worden betrokken.
3° Aan punt 3c (monetaire cornpenserende bedragen)
wordt toegevoegd: 'en het comrnissievoorstel
steunen'. Braks wilde de conclusie iets afzwakken. Van den Broek liet weten dat zolang de cijfermatige berekening van het Duitse voorstel nog niet binnen is daar nog geen positie over kan worden bepaald. Tot dan blijft Nederland het Commissievoorstel steunen.