Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 3 januari 1984.
Ruding merkt op dat de financiële problematiek in de EG naar verwachting in 1984 zeer nijpend zal worden.Er zijn zorgen over de stijgende kosten van het landbouwbeleid en het toenemend protectionisme. Het is gewenst dat de Landbouwraad zoveel mogelijk streeft naar bezuinigen. Onduidelijk is hoe het Franse voorzitterschap de communautaire vraagstukken zal aanpakken. Lubbers acht het van belang de landbouwprijzen voor het komende verkoopseizoen niet te verhogen. Als een prijsbevriezing kan worden gecombineerd met een tussentijds akkoord over ingrijpende beleidsaanpassingen in de zuivelsector, met name over de superheffing, wordt al een een aanzienlijk deel van de voorgenomen bezuinigingen gerealiseerd.