Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Conclusies van de REZ-vergadering dd. 17 februari 1984.
Deetman merkt op dat bij de ontwikkeling van de eigen middelen van de Gemeenschap niet zonder meer vooraf van een uitbreiding moet worden uitgegaan. Ook moet worden gesproken over het verdeelsysteem. Van den Broek wijst erop dat dit punt nog aan de orde zal komen. Vervolgens stelt hij voor punt 4a van de conclusie te wijzigen. Braks wijst op de mogelijke toepassing van kwantitatieve beperkingen in de groente- en fruitsector gedurende de overgangsperiode bij de Spaanse toetreding. Hij verzet zich tegen deze beperking en stemt daarom niet in met de conclusie onder 4 a. De raad besluit de conclusie aan te passen.