Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00892
24-02-1984
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 c. Herziening gemeenschappelijk landbouwbeleid en voorstellen van de Europese Commissie voor landbouwprijzen en begeleidende maatregelen.
Braks zet zijn bilaterale gesprekken met buitenlandse ambtgenoten voort. Hij heeft de indruk dat de standpunten dichter bij elkaar zijn gekomen. De door Denemarken voorgestane maatregelen blijven evenwel op bezwaren stuiten. Het kan niet de bedoeling zijn dat de afbraak van monetair compenserende bezwaren gepaard gaat met nationale steunmaatregelen. Op verzoek van Lubbers zegt Braks toe ten behoeven van het overleg op 2 maart a.s. met Thatcher een notitie te doen opstellen over de stand van zaken met betrekking tot het landbouwdossier.