Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. EG-beraad over vervoersproblematiek.
Smit heeft met haar Duitse collega de agenda van de komende EG-vervoersraad overlegd. Overeengekomen is de blokkadeacties, de opheffing van de Zwitserse tolheffingsmaatregelen en de concretisering van het gemeenschappelijk vervoersbeleid op te nemen. Smit pleit ervoor de belangrijkste vraagstukken ook in de agenda van de Interne-Marktraad op te nemen. Van den Broek merkt op dat het VK zich bereid heeft verklaard pogingen van de Commissie te steunen om het vervoersbeleid te agenderen voor de komende Europese Raad. De raad stemt ermee in er tijdens de Interne-Marktraad op aan te dringen het uniek document (zie CoCo-conclusies) met voorrang te behandelen. Tevens zal aandacht worden gevraagd voor de richtlijnen inzake motorrijtuigenbelasting en tankinhoud. Buitenlandse Zaken co├Ârdineert de initiatieven tegen de door Franse ambtenaren aangekondigde stakingsacties.
Zie ook