Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 d. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 21 maart 1984.
Lubbers merkt op dat het in de landbouwonderhandelingen ook nog mogelijk is dat er een Nederlands probleem in plaats van een Iers probleem zal ontstaan. Dit indien er een voorstel komt waarin aan de Ierse wensen tegemoet wordt gekomen en dat hoger is dan wat Nederland aanvaardbaar vindt. Braks merkt op dat hij dan waarschijnlijk zou tegenstemmen. Ook zal hij streven naar een bevestiging van het gehele pakket maatregelen, niet alleen voor de monetair compenserende bedragen (MCB's). De raad aanvaardt de conclusies met de aantekening dat Braks vóór de algemene EG-raad een cijfermatig overzicht over de relatieve kosten van het landbouwbeleid per lidstaat aan Van den Broek zal doen toekomen. Op verzoek van Schoo zal Braks trachten bij de komende Landbouwraad een raadsverklaring te verkrijgen over de voorzitterstekst van de ER ten aanzien van de handelspolitiek en ontwikkelingslanden op dat de kaderovereenkomsten niet strijdig zullen zijn met de voedselstrategie.