Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 28 maart 1984.
Tijdens de EcoFin-raad zal het systeem voor de Britse compensatie aan de orde komen. Ruding verwacht van de ongecoördineerde discussie weinig resultaat en vraagt zich af of behandeling in deze Raad verstandig is. Van den Broek stelt dat dit een Duitse suggestie was, waar Nederland geen enthousiasme voor heeft uitgesproken. Van Aardenne spreekt over een EEG-initiatief om IDA-VII te redden. Schoo pleit voor het nominaal gelijk blijven van het EOF. Braks noemt de Ierse eis in de landbouwonderhandelingen over de melkplas als het belangrijkste probleem om tot een akkoord te komen. Hij acht instemmen met stabilisatie van het productieniveau het uiterste waartoe hij kan gaan. Het lijkt erop dat Denemarken en BRD Nederland steunen. Thorn zet hem onder druk om een eventuele Nederlandse blokkade van de besluitvorming te voorkomen.