Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00904
08-07-1981
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Procedure behandeling Commissievoorstel herstructurering.
Van der Klaauw wordt verzocht in de Ministerraad van 9 juli toelichting te geven op de procedure. Deze interventie zou een mogelijk kritische reactie van Van der Stee kunnen voorkomen. Er is onrust ontstaan omdat omdat Rutten de Financieel Attaché heeft moeten passeren voor de discussie over de herstructurering in Coreper. Iedere PV mocht zich slechts laten vergezellen door één medewerker. De minister wordt geadviseerd in zijn toelichting te wijzen op het technische karakter van de besprekingen. Voor de inhoudelijke standpuntbepaling zal een interdepartementale nota gereed worden gemaakt. Landbouw, Financiën en Buitenlandse Zaken zullen in ieder geval wel vertegenwoordigd zijn in de ad hoc groep die in september zijn werk zal aanvangen.