Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00905
02-06-1981
Samenvatting
Herstructurering EG begroting, gesprek Notenboom.
In het gesprek met de Europarlementariër zou Van der Mei kunnen wijzen op het Nederlandse standpunt zoals in de nota die begin maart is goedgekeurd. Hoewel op zichzelf de benadering van het ontwerp-rapport van parlementariër Glinne juist is, wordt te weinig rekening gehouden met de politieke werkelijkheid van het moment. Het afwijzen van een correctiemechanisme is in theorie juist, maar enige concessie in die richting zou nodig kunnen zijn. De opmerkingen over het beter functioneren van de fondsen kunnen worden onderschreven. Nederland is altijd van mening geweest dat de fondsen moeten bijdragen tot het wegnemen van verschillende tussen regio's van de Gemeenschap. Notenboom zal in het algemeen gevraagd kunnen worden hoe het Parlement de ontwerp-resolutie meer wil laten aansluiten op de Commissie-voorstellen. Het écart tussen Europese wensdromen en de werkelijkheid van de dag is op dit moment erg groot.

Bijgevoegd: Rapport van Glinne (EP)