Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00912
01-10-1981
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
Nieman aan Van der Stoel: uw bezoek aan Bonn; BRD-positie inzake herstructurering van de EG-begroting; Nederlands antwoord daarop.
Het Duitse verzet tegen de netto-contributiepositie heeft een centrale plaats in hun positie in de herstructureringsoperatie. Ze richt zich op netto-ontvangers met een hoger welvaartsniveau, zoals Nederland, en stelt dat hun ontvangsten 'afgetopt' moet worden. De BRD beschouwt de netto-posities van de listaten als een getrouwe afspiegeling van de voor- en nadelen van het lidmaatschap van de EEG. Nederland verwerpt deze stelling. Dit neemt niet weg dat in één bepaald uitzonderlijk geval (het VK) een tijdelijk correctiesysteem toegekend kan worden. In het verslag van het gesprek in Bonn(bijgevoegd) wordt een goede weergave van de controntatie van beide posities neergelegd. Nederland kan grosso modo instemmen met de Duitse visie op bijstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Bijlagen:
Verslag van gesprek DGES en Fischer te Bonn, 27 mei 1981.
Tabel met netto posities van de listaten.