Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Informele bijeenkomst ministers van BZ op 25 januari 1982 inzake mandaatsproblematiek.
Ook tijdens deze bijeenkomst slaagde de ministers er niet in overeenstemming te bereiken over de nog openstaande punten mbt de mandaatsproblematiek. De regeling voor een budgettaire compensatie van het VK bleef het belangrijkse struikelblok. Verschillende ministers ondersteunde het Nederlandse compromisvoorstel waarin enerzijds werd erkend dat de omvang van het Britse tekort zou moeten verminderen als gevolg van de ontwikkeling van nieuw gemeenschapsbeleid, maar anderzijds werd gesteld dat dit slechts een van de elementen was die het degressieve karakter van de betaling zou determineren. Dit voorstel werd echter door de Britten van de hand gewezen. Er werd grote bezorgheid uitgesproken over de impasse. Men hoopte dat de discussie over de landbouwprijzen normaal voortgang zou vinden. Lord Carrington dreigde echter met een blokkering van de besluitvorming zolang het VK haar zin niet kreeg.