Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00915
12-11-1981
Samenvatting
Bezoek minister Chandernagor.
In het gesprek kwam het mandaat 30 mei aan de orde. Gesprekpartners waren het eens dat de aanpak van de discussie de besluitvorming op de ER in gevaar brengt. Van der Stoel stemde in met de gedachte dat een concentratie rondom enkele thema's in het eerste volet van de mandaatsdiscussie noodzakelijk is. Nederland denkt hierbij aan coordinatie economisch beleid, voltooiing interne markt, herziening fondsen en transportinfrastructuur. Van den Broek zette het Nederlandse standpunt inzake het GLB uiteen, waarbij hij de versterking van de communautaire preferentie afwees. Frankrijk wees een kadering van de EG-begroting, inclusief de landbouwuitgaven, af. Volgens Nederland is budgettaire beheersing noodzakelijk. De gesprekspartners waren het eens dat de compensatie aan het VK tijdelijk van aard moest zijn.