Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 d. Ontwikkelingen binnen de Europese Gemeenschap.
Van den Broek laat weten dat van Nederlandse zijde bij de Fransen wordt aangedrongen om meer initiatieven te ontplooien, met name ten aanzien van de problemen op het gebied van landbouw. De Fransen willen de aanstaande Europese verkiezingen niet belasten met impopulaire maatregelen jegens de boeren. Braks steunt de opvatting dat van Nederlandse zijde een actieve instelling moet worden ingenomen. Lubbers is van oordeel dat over de Nederlandse opstelling terzake nader overleg tussen hem en Braks en Van den Broek gewenst is. Van Aardenne suggereert EG-Commissaris Andriessen uit te nodigen voor de REZ-vergadering van 20 januari aanstaande.