Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00925
07-06-1984
Samenvatting
Van den Broek aan Doesburgh: Referte Doesburgh 355.
Van den Broek reageert op het bericht waarin Doesburgh (30 mei 1984) meedeelde dat een Britse ambtenaar hem te kennen had gegeven dat een eventuele overeenkomst te Fontainbleau door Thatcher als een succes voor het VK zou moeten kunnen worden gepresenteerd. Volgens Van den Broek is er van Nederlandse zijde de Britten steeds voorgehouden dat er na de Europese Raad en de Algemene Raad van maart jl. ruim voldoende 'materiaal' aanwezig is om de regeling die binnen bereik ligt als een succes voor te stellen. Het VK verspeelt door zo op tijd te spelen aanzienlijk good-will en dreigt blijvende schade op te lopen. Het zou op prijs worden gesteld indien Doesburgh de Britse autoriteiten hierop zou attenderen.

Bijgevoegd: codebericht Doesburgh 355
Zie ook