Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00928
09-03-1982
Samenvatting
Bezoek Thorn-Tindemans 8 maart 1982.
Tijdens het bezoek in het kader van de voortzetting van de mandaatsdiscussie stelde Lubbers dat 'degressiviteit' voor Nederland niet een doel is op zichzelf, maar een middel om zeker te stellen dat de totale door de 9 te financieren last binnen redelijke grenzen blijft en dat de compensatieregeling voor het VK na een aantal jaren zal eindigen. Voor Nederland is het aanvaardbaar dat Ierland en Griekenland als armste lidstaten niet zouden bijdragen aan de compensatie. Het werd duidelijk gesteld dat Nederland alleen zou kunnen instemmen met financiering via het Gemeenschapsbudget en niet via een speciale verdeelsleutel. De conclusie was dat in de komende weken alles op alles gezet moet worden om in de Europese Raad. Althans t.a.v. de operational guidelines tot overeenstemming te raken.