Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00930
14-10-1982
Samenvatting
Bezoek minister Hurd 13/10/82: mandaatproblematiek
Van den Broek stelde dat redelijke begrenzing van de landbouwuitgaven en een ontwikkeling van nieuw beleid, waarvan ook het VK voordeel heeft, zou moeten kunnen bijdragen aan het vinden van oplossingen. Nederland heeft nog geen duidelijk standpunt t.a.v. de herziening van het systeem van eigen middelen dat steeds meer onder druk komt te staan. Posthumus Meyjes bespreekt verschillende opties voor een nieuw systeem, waaronder een importheffing op olieproducten. Welke systematiek ook wordt gevolgd, essentieel is dat deze via de EG-begroting loopt. Hurd stelde dat in het Nederlandse betoog te herkennen dat met name de oplossing op lange termijn niet zo zeer het VK maar het functioneren van de gehele Gemeenschap ten goede zal moeten komen. Van den Broek stelde dat de tijd nog niet rijp was om in een nieuw Messina oplossingen voor de toekomst te bespreken. Veelvuldig overleg blijft echter noodzakelijk.