Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00931
07-07-1982
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
368/V. Bezoek bondskanselier Schmidt; stand van zaken m.b.t. mandaatsoverleg in Coreper.
De minister wordt geinformeerd over het laatste Coreper-overleg waarin nog enkele moeilijke knelpunten zijn. Een kwestie die specifiek de BRD aangaat is de Duitse 50% vrijstelling t.a.v. de VK-compensatie. Nederland kan niet instemmen met het bereiken van deze vrijstelling door een effectief verminderde BTW-afdracht voor de BRD, maar wenst deze te realiseren via op de BRD gerichte projecten ter verbetering van de netto-afdracht. Waarschijnlijk zal Schmidt echter niet specifiek op de kwesties ingaan. In de speaking notes in de bijlage wordt algemeen gesteld dat hoewel ook de Gemeenschap net als andere lidstaten zuinig moet zijn op budgetten, dit niet hoeft te betekeken dat de ontwikkeling van nieuw beleid onmogelijk wordt gemaakt.