Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van ministeriele bijeenkomst zondag 20 juni te Luxemburg bespreking institutionele vraagstukken.
De lidstaten en de EC legde een verklaring af t.a.v. het akkoord van Luxemburg (1966). Van Agt verklaarde dat het akkoord geen wijziging heeft gebracht in de verdragen. Deze vormen nog altijd de basis op grond waarvan de Europese Gemeenschappen werken. Zolang het onderwerp het toelaat, kan men doorpraten totdat een eenstemmingheid is bereikt. Het kan echter voorkomen dat een beslissing door stemming moet worden genomen, om te voorkomen dat de Gemeenschap zelf lam wordt gelegd. Minister Pym concludeerde dat de lidstaten, met uitzondering van vijf, van mening zijn dat er een nieuw arrangement dient te komen. Genscher stelde hier niet aan mee te willen werken. De discussie zal tijdens de behandeling van het Genscher-Colombo-plan worden voortgezet.