Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00939
05-1982
Samenvatting
Bezoek M aan Minister Cheysson op 4 mei 1982.
Consultatie te Parijs inzake mandaatsproblematiek; communautaire aspecten.
Het gesprek zal zich vooral concentreren op de vraag of er nog enig licht in de tunnel schijnt. Cheysson zal u mogelijk vragen of Nederland bereid is de Franse positie te volgen van een bedrag van 1 miljard ECU. Vraag is ook wanneer het vastgelopen overleg weer voortgezet kan worden. Het voorzitterschap heeft de suggestie gedaan vóór het Gymnich-overleg van 8 en 9 mei nog een raadszitting in te lassen. Het lijkt niet opportuun haast te betrachten ook gezien de Britse blokkering van het landbouwprijzendossier. De mandaatsproblematiek werpt ook zijn schaduw op het Genscher/Colombo-plan. De Franse formule over besluitvorming in de raad is volgens Nieman de best haalbare.