Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00941
08-12-1982
Actoren
Memorandum en notitie
Samenvatting
Een evenwichtiger verdeling van lusten en lasten binnen de Gemeenschap; de kwadratuur van een cirkel.
De notitie schenkt aandacht aan 4 tegenvoorstelllen:
1. De mandaatsbenadering: uitbreiding bestaand beleid, ontwikkeling nieuw beleid: de mogelijkheden op het gebied van uitbreiding bestaand beleid, ontwikkeling nieuw beleid zijn beperkt.
2. De continuering van de huidige jaarlijkse ad-hoc regelingen: deze onderhandelingen vormen een te grote belasting voor de gemeenschap, een permanente regeling verdient de voorkeur.
3. De progressie van de BTW-afdracht: de omvang van de benodigde tegemoetkomingen moet meer dan verdubbeld worden vanwege Italiƫ. De tegemoetkoming aan het VK zal praktisch voor reking van de BRD komen.
4. Formules tot een beperkte 'juste retour': de negatieve netto-positie van de lidstaten dient te worden begrensd door een maximum van 28, 29 of 30% van het aandeel van die lidstaten in de betalingen aan de eigen middelen van de Gemeenschap. Het meerdere wordt in zijn geheel gerestitueerd door de overige lidstaten naar rato van hun BBP. Wanneer de contribuerende landen deze formule verwerpen, kunnen ze worden uitgenodigd om een beter voorstel te presenteren.