Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00946
16-10-1984
Samenvatting
Uitbreiding EG.
Op 15 oktober bracht een Franse delegatie een bezoek aan Nederland teneinde te bezien of toenadering mogelijk was tussen Frankrijk en Nederland inzake de controverse die tijdens de jongste Algemene Raad rees t.a.v. de toepassing van het zogenaamde aanvullende handelsregulerende mechanisme (surveillance). Frankrijk is van mening dat dit mechanisme op de gehele groenten- en fruitsector moet worden toegepast.Nederland handhaaft het standpunt dat surveillance een bedreiging van het GLB en de interne markt vormt en dat om die reden toepassing tot een uiterst minimum beperkt dient te blijven. Plv. DGES stelde op persoonlijke titel dat het wellicht mogelijk was een beperkte lijst producten op te stellen. In het gesprek bleek echter dat van toenadering thans nog geen sprake kon zijn.