Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00948
06-11-1984
Samenvatting
M22/495 Uitbreiding EG: surveillance problematiek.
De aanstaande Algemene Raad zal een besluit nemen over de toepassing van surveillance tijdens de overgangsperiode in het landbouwhandelsverkeer tussen de Gemeenschap en Spanje en Portugal. In de CoCo van 5 november bleek dat Landbouw en Visserij haar afwijzende standpunt t.a.v. surveillance heeft verzwaard door de basisregeling in de tweede etappe in het geding te brengen. Ze schijnt over indicaties te beschikken die erop wijzen dat het regime niet op een voor Nederland aanvaardbare wijze geregeld zou worden. Het is van groot belang dat Nederland in de Algemene Raad een werkbare positie over surveillance kan innemen. Het memorandum bespreekt enkele elementen ten behoeve van het sluiten van een compromis met Braks.