Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag informeel overleg EEG-ministers van Sociale Zaken te Parijs dd. 2 februari 1984.
Het informeel overleg is bijzonder nuttig geweest. De ministers wilden de werkzaamheden van de Raad in de toekomst een meer realistisch en pragmatisch karakter geven en zich richten op een programma van activiteiten waarvan lidstaten de overtuiging hadden dat die noodzakelijk waren. De Graaf opperde dat zo'n noodzaak o.a. aanwezig zou zijn wanneer er gevaar dreigt voor concurrentievervalsing of kwesties van grensoverschrijdende aard. Bindende regels mbt erkenning van getuigschriften en diploma's lijken hem gerechtvaardigd. Commissaris Richard noemde enkele terreinen voor communautaire samenwerking, waaronder het probleem van nieuwe technologiën, werkgelegenheid en opleiding, sociale zekerheid, 'underpiviliged groups' en gezinsbeleid.