Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00960
29-10-1980
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
697/80. Gesprek van Minister van Aardenne met de Europese Commissie over het Nederlandse steunbeleid, 30 oktober a.s.
In de EZ-nota ter voorbereiding van het gesprek wordt voorgesteld dat de Minister het wantrouwen bij de Commissie tegen het Nederlandse algemeen economisch beleid en sectorbeleid wegneemt door toe te zeggen dat defensief sectorbeleid wordt afgebouwd en een actief herstructureringsbeleid gericht op bevordering van hoogwaardige industrie en speerpunten wordt ontwikkeld. EZ speelt in op een tendens bij de Commissie om concurrentiebeleid consistenter te maken met het industriebeleid, en vraagt dat steun ter bevordering van hoogwaardige industrie wordt toegestaan als zijnde van algemeen Europees belang. Het staat niet vast dat Vouèl zich flexibel zal opstellen. De uitkomst van het gesprek lijkt niet alleen van belang voor het Nederlandse industriebeleid, maar ook voor een mogelijke verdere uitbouw van het Europese industriebeleid.

Bijlage: EZ-Nota aan Van Aardenne 'uw bezoek aan Vouèl, Davignon en Ortoli', 17 oktober 1980.