Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00962
03-07-1984
Actoren
Memorandum
Samenvatting
44/84. Follow up Europese Raad, paragrafen 6 en 7.
De genoemde paragrafen spreken over het Europa van de Burgers en over de institutionele toekomst van de Europese samenwerking. In beide gevallen wordt de oprichting van een ad hoc comité voorzien. Ten aanzien van het institutionele comité is er veel voor te zeggen dat Nederland zich schaart bij diegenen die een politieke inzet bepleiten. Voortgang is misschien wel te boeken als de exercitie van meet af aan in een politiek licht wordt gesteld. Voorzitter van het comité zou een fungerend bewindsman (Van Eekelen) of PV EG moeten zijn. Het zal voorts nodig zijn meer in concreto aan te geven wat het comité precies gaat bestuderen, enige beperking is noodzakelijk. Het comité dat zich zal wijden aan het Europa van Burgers zal waarschijnlijk gaan om een losse verzameling van min of meer marginale onderwerpen. Mocht de discussiegroep worden opgericht, dan zou het ad hoc karakter moeten worden benadrukt. Lidmaatschap hangt af van de onderwerpen die besproken zullen worden.
Zie ook