Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00970
12-05-1981
Actoren
codebericht
Samenvatting
Gymnich-weekend te Venlo op 9-10 mei 1981, Midden-Oosten.
Midden-Oosten missie Van der Klaauw.
Na zijn exposé over zijn recente reizen naar het Midden-Oosten stelde Van der Klaauw vast dat de tien het niet verstandig achtte een derde missie naar het Middden-Oosten te sturen. Hij zal een kort rapport over zijn missie opstellen en dit aan de ministeriële EPS van 25 juni en de ER van 29-30 juni voorleggen. Op basis van dit rapport zullen de 10 nagaan of het mogelijk is een initiatief te ontwikkelen.
Libanon
Van der Klaauw meende dat gezien de ernst van de situatie het van groot belang was ervoor te zorgen dat de explosieve situatie niet uit de hand zou lopen. De partners gingen akkoord met de door hem voorgestelde gedragslijn om tegenover de pers uiting te geven aan de grote ongerustheid van de tien over de ontwikkelingen en de noodzaak de situatie zo snel mogelijk tot redelijke proporties terug te brengen..