Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00972
13-05-1981
Actoren
codebericht
Samenvatting
Gymnich-weekend te Venlo, 9-10 mei 1981.
Turkije.
Van der Klaauw stelde in zijn inleiding over het informele Turkse toetredingsverzoek dat in zijn gesprek met minister Turkman duidelijk was geworden dat dit voor Turkije een manier was om tot uitdrukking te brengen dat het ernst was om zo spoedig mogelijk de terugkeer tot de democratie te bewerkstelligen. Turkije realiseerde zich immers heel goed dat het anders nooit in aanmerking zou komen voor toetreding. Van der Klaauw sprak zijn hoop uit dat de regeringen zullen toestemmen dat Turkije lid blijft van de Raad van Europa. De ministers konden zich bij dit betoog aansluiten. In de persconferentie zou Van der Klaauw erop dienen te wijzen dat de tien de ontwikkelingen in Turkije nauwgezet volgen en veel belang hechten aan spoedig herstel van de democratie.