Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00974
02-09-1982
Actoren
memorandum en aantekening
Samenvatting
60.82. Atlantisch dialoog, Gymnich-overleg te Ottawa, 2 oktober 1982.
De aantekening gaat in op de communicatie-kanalen tussen Europa en de VS en hun al dan niet bevredigende werking. Het overleg tussen de EG en de VS wordt geplaagd door gebreken samenhangend met de beperkte bevoegdheden op communautair niveau en de moeilijkheden van de EG om een eensgezind standpunt ten toon te spreiden. Het feit dat er zoveel trans-Atlantische kaders bestaan is juist een belemmering. Op kritieke ogenblikken blijkt niet het juiste kanaal beschikbaar te zijn waarin niet één of meer landen ontbreken. Wellicht kan gedacht worden aan een nieuw orgaan, een 'economische veiligheidsraad van de westelijke industrielanden'. Het risico op uitholling van bestaand overleg lijkt niet groter dan het gevaar dat hun relevantie afneemt door het huidige ad-hoc overleg tussen grotere landen wat de positie van kleine landen als Nederland verzwakt.