Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 8 mei 1984.
Besluitvorming van de raad wordt gevraagd ten aanzien van de acquis voor groenten en fruit. Met name het Franse voorzitterschap is ontstemd over het verzet van de kant van Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek tegen het van kracht verklaren van het nieuwe acquis. Braks ziet het al dan niet voortzetten van het verzet als een politieke afweging. Hij bepleit souplesse, met name omdat Nederland al eerder is verweten de toetreding van Spanje niet te bevorderen. Van den Broek pleit ervoor zoveel mogelijkheid aansluiting te zoeken bij het standpunt van het VK en de BRD. De raad besluit aldus. Nederland zal ernaar streven eventueel gezamenlijk het compromis van de Europese Commissie te aanvaarden mits dat niet leidt tot nieuwe beperkingen ten aanzien van Spanje en er geen tussentijdse prijsverhogingen zullen plaatsvinden.
Zie ook