Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00981
25-05-1984
Samenvatting
3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 8 mei 1984, punt 2: Vredeling-richtlijn.
De Koning pleit ervoor van Nederlandse zijde duidelijk kenbaar te maken dat Nederland er moeite mee zou hebben om de Vredeling-richtlijn voor complexe transnationale ondernemeningen te aanvaarden, zolang voor enkelvoudige ondernemeningen geen soortgelijke regelingen worden getroffen. In een latere fase kan alsnog worden bezien of dit bezwaar moet leiden tot het afwijzen van de Vredeling-richtlijn door Nederland. De raad besluit dat de Nederlandse vertegenwoordigers een positief kritische instelling zullen innemen, doch daarbij duidelijk kenbaar maken dat Nederland er moeite mee zou hebben akkoord te gaan zolang er voor enkel-voudige ondernemingen geen nadere regelingen zijn getroffen.
Zie ook