Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00985
22-06-1984
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 b. Conclusies van de REZ-vergadering dd. 22 juni 1984.
Lubbers maakt melding van het voornemen Andriessen voor te dragen als kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. De raad stemt hiermee in.