Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Verslag Europese Raad van 25 en 26 juni 1984.
Lubbers denkt dat het oplossen van het Britse probleem nu ruimte zal bieden aan redelijk open overleg en meer beleidsmogelijkheden in de toekomst. Van den Broek is verheugd over het oplossen van het Britse probleem. Nu zullen andere zaken met meer enthousiasme en met meer effect kunnen worden aangepakt. Ook de toetredingsonderhandelingen hebben een nieuwe impuls gehad. Van den Broek vreest na toetreding van Spanje en Portugal echter een sterkere confrontatie tussen de noordelijke en de zuidelijke lidstaten. Deze laatsten zullen met meer klem een beroep gaan doen op welvaartsoverdrachten. De noodzaak van een stringent budgettair beleid wordt hierdoor alleen maar versterkt.