Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00988
29-06-1984
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 c. Samenstelling Europese Commissie.
Lubbers acht de kans klein dat de nieuwe Commissie, welke in januari 1985 geïnstalleerd zal worden, minder leden zal tellen. Verschillende lidstaten hebben formeel en informeel kandidaten voor het voorzitterschap voorgedragen. Lubbers is van mening dat de positie van Andriessen in deze niet slecht is en dat zijn kandidateur serieus zal worden gestimuleerd.