Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 e. Samenstelling Europese Commissie.
Lubbers heeft 10 juli met Martens en Werner overleg gevoerd over de nieuw te benoemen voorzitter van de Europese Commissie. Hij is overeengekomen dat de Benelux een kandidaat uit één der grote lidstaten van het niveau van minister Delors zal steunen. Indien een dergelijke kandidaat niet wordt gesteld, zullen de Beneluxlanden een kandidaat uit de kleine lidstaten ondersteunen. Andriessen zou dan een goede kans maken. Van Eekelen is van mening dat behalve bij een kandidatuur van Delors, Frankrijk het voorzitterschap niet mag opeisen, omdat dit land niet aan de beurt is de voorzitter te leveren. De BRD komt daarvoor dan als eerste in aanmerking. Ook dan zal de kwaliteit van de kandidaat echter de doorslag moeten geven.
Zie ook