Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 d. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 17 juli 1984.
Ruding plaats kanttekeningen bij de wijziging eigen-middelenbesluit. Het is van belang dat Nederland vasthoudt aan verhoging van de eigen middelen met ingang van 1 januari 1986. De op te nemen leningen mogen niet tot de eigen middelen worden gerekend. Nederland blijft het voorstel om minder dan 10% perceptiekosten aan de lidstaten uit te keren afwijzen. Tevens komen de kosten van de toetreding van Spanje en Portugal aan de orde. Financiering hiervan zal geschieden uit de opbrengsten van de eigen middelen. Volgens Ruding is het voor Nederland onaanvaardbaar wanneer de Commissie de opbrengsten ook benut voor nieuw beleid en het oplossen van financiële problematiek die in het verleden is ontstaan. De Nederlandse regering handhaaft haar standpunt inzake het invoerregime voor plantaardige oliën en vetten. De raad onderstreept het belang van het zo spoedig mogelijk gereedkomen van de analyse door L&V over deze kwestie.