Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 d. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 11 september 1984.
Van den Broek denk dat als de toetreding van Spanje tot de EG niet zeker kan worden gesteld, dit gevolgen zal hebben voor haar houding tegenover de NAVO. Hij meent dat de best denkbare uitkomst zal zijn dat de huidige Spaanse positie binnen de NAVO wordt gehandhaafd. Van den Broek is verheugd dat de CoCo overeenstemming heeft bereikt over een totaal-pakket inzake de begrotingsproblematiek 1984 en 1985. Ook zal Nederland zich constructief opstellen ten aanzien van de budgettaire compensatie voor het Verenigd Koninkrijk. Wat betreft de toetreding heeft Lubbers er in Fontainebleau voor gepleit snel een eindpakket voor te leggen. De raad aanvaardt de conclusies met de aantekening bij de conclusies over staal (sociaal volet en externe aspecten). Bij de conclusie over budgettaire discipline wordt aangetekend dat hieronder tevens het bereiken van een maximaal resultaat inzake additionele bezuinigingen wordt begrepen. Daarnaast stemt de raad ook in met de aanwijzing van Wellenstein als Nederlandse vertegenwoordiger in het ad-hoc comitévoor het Europa van de burger.