Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 d. EG-begroting 1985.
De raad bespreekt de nota over het EG-begrotingsbeleid. Vraag is of met een 'open-einde regeling' de financiƫle middelen niet te veel worden vrijgelaten, waardoor de druk om te bezuinigen wegvalt. Dit geldt vooral voor het landbouwbeleid. Van Aardenne merkt op dat enerzijds bezwaar wordt aangetekend tegen extra aanslagen op departementale begrotingen en anderzijds het grote belang dat het EG-beleid heeft niet moet worden vergeten. Eigenlijk zou het beter zijn om de EG te zien als een extra bestuurslaag met een eigen belastinggebied. Lubbers onderscheidt twee punten: ten eerste de beheersing van de begroting per begrotingshoofdstuk. Ten tweede de dekking van de tekorten en de vraag of moet worden gesaldeerd of dat de lidstaten extra moeten bijdragen. Doorschuiven kan volgens hem een positief effect hebben op begrotingsdiscipline. Het is in algemeen Nederlands belang dat de landbouwprijzen laag blijven. De raad stemt ermee in dat Nederland in EG-verband sterk zal blijven streven naar een verbeterde begrotingsdiscipline en voorts naar een beleid van zo laag mogelijke landbouwprijzen.
Zie ook