Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 6 november 1984.
Van Eekelen merkt op dat met betrekking tot de toetreding weinig vorderingen worden gemaakt. Betreft de koppeling tussen het Spaanse EG-lidmaatschap en het NAVO-lidmaatschap acht Van den Broek de kans groot dat Spanje, net als Frankrijk, wel NAVO-lid zal willen zijn, maar niet toetreedt tot militaire integratie. Ruding verwacht dat de toetreding van Spanje en Portugal zeker duurder zal uitvallen dan de Commissie in de onderhandelingen zal toegeven. Om deze reden is het voor Nederland belangrijk om vast te houden aan een voortdurende terugkoppeling tussen nu (gedurende de permanente onderhandelingen) en de Europese Raad van 3 december a.s.
Zie ook