Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 d. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 5 december 1984.
Ruding meent dat financiering van infrastructurele werken in Oostenrijk door de EG te ruimhartig is. Smit wijst erop dat is gebleken dat wanneer de EG niet in financiële zin bijdraagt aan de infrastructuur in Oostenrijk, de kans heel groot is dat het land contingenteringen en zelfs rijverboden zal gaan instellen. Van den Broek onderstreept dat Oostenrijk een zeer belangrijke positie in de vervoersstroom van de EG inneemt, een oplossing is zeker nodig. Naast de agenda van de Vervoerraad bespreekt de raad ook enkele andere aanstaande raden. De conclusies van de CoCo worden aanvaard met de aantekening dat de De ministers van Financiën en van Verkeer & Waterstaat naar bevind van zaken zullen handelen in de aanstaande EG-raden.