Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01023
07-05-1982
Samenvatting
264/X. Gymnich overleg dd. 8/9 mei a.s.; bespreking Genscher/Colombo-initiatief.
Bij het overleg komt wellicht aan de orde of het document bij gelegenheid van de aanstaande Europese Raad reeds ondertekend zal moeten worden. De Denen zijn de grootste dwarsliggers op dit punt. Naar de mening van Roberts zal de Akte niet voldoende geloofwaardigheid bieden als de lidstaten er inmiddels niet in geslaagd zouden zijn op de meest wezenlijke punten van communautaire samenwerking, de mandaatsproblematiek, een akkoord bereikt te hebben. De paragraaf over 'security' is het enige novum van betekenis in de Akte. Het lijkt niet uitgesloten dat Tindemans op het Gymnich-overleg zal bepleiten op dit punt wat verder te gaan. Ten slotte wijst Roberts op het delicate aspect van ondertekening van de Akte door de Commissie. Het zou toch een vreemde zaak zijn wanneer de Commissie niet zou meetekenen.