Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01026
13-01-1982
Samenvatting
Informeel ministersberaad dd. 14/15 januari a.s. over mandaatsproblematiek.
Roberts bespreekt de stukken die DG de Zeeuw en Thesaurier-Generaal Korteweg hebben opgesteld ter ondersteuning van de interventie van Van der Stoel in Brussel. Het stuk van het Financiƫn is wel erg restrictief en terughouden geformuleerd. Daarnaast kan niet meer teruggekomen worden op de belofte dat het uitgangsbedrag de gerealiseerde (en niet de geraamde) cijfers van voor 1982 zal zijn. De aantekening van L&V wijkt eveneens niet af van de REZ-aantekening, zij het dat wordt teruggekomen op de conclusie dat de Nederlandse delegatie akkoord kan gaan met de tekst van Thorn zoals vervat in het compromisvoorstel. Taktisch lijkt het bepaald onjuist om op dit betrekkelijk ondergeschikte punt moeilijkheden te gaan maken.

Bijgevoegd: stukken Financiƫn en Landbouw.