Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01032
20-06-1984
Samenvatting
Toetreding Spanje, 937e algemene raad 20e min. Conf. EG-Spanje.
Op vrij onverwachte wijze is de afsluiting van het Franse voorzitterschap wellicht toch een belangrijk moment geworden in de onderhandelingen. In de Algemene Raad werd overeenstemming bereikt over een onderhandelingsaanbod voor landbouw en industriële tariefafbraak. Nederland bleek als enige tegenstander van deelname in bepaalde Spaanse interventiekosten. Uiteindelijk werd op basis van een Nederlandse model voor reductie van de compenserende heffing een compromis uitgewerkt. De door 8 delegaties en de Commissie gesteunde optie voor industriële tariefafbraak werd uiteindelijk door Franse en Nederlandse reserves ten grave gedragen. Uiteindelijk werd hier eveneens gekozen voor een door Nederland voorgestaan afbraakmodel.