Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01037
02-11-1984
Samenvatting
Brief van Lubbers aan González.

Lubbers spreekt zijn teleurstelling uit over het gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen . Hij stemt ermee in dat voortgang moet worden geboekt om de onderhandelingen op tijd af te ronden zodat Spanje kan toetreden op 1 januari 1986. Hij benadrukt de noodzaak van compromis, politieke wil en flexibiliteit. In het bijzonder op het gebied van landbouw en visserij.

Bijgevoegd: brief González aan Lubbers (16 oktober 1984).