Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01040
25-09-1980
Actoren
codebericht
Samenvatting
Betreft: Ontmoeting met mijn Spaanse collega.
Van der Klaauw sprak in zijn gesprek met Perez Llorca op 23 september de bereidheid uit om tijdens het Nederlandse voorzitterschap de toetredingsonderhandelingen te beginnen met andere hoofdstukken dan het landbouwhoofdstuk, omdat de verwachting was dat dat de meeste problemen zou opleveren. Perez wekte echter de indruk dat hij dit vanaf het begin onderwerp van gesprek wilde laten zijn. Van der Klaauw leek het echter nuttiger landbouw te laten rusten tot na de Franse verkiezingen. Zijn collega was echter bang voor verdere vertraging van Franse zijde. Men besprak tevens de Spaanse houding t.a.v. de NAVO.