Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 f. Informeren Tweede Kamer in verband met EG-ministerraden.
Me bespreekt de manier waarop de Tweede Kamer over de EG-Raden moet worden geïnformeerd. Ruding is ten principale tegen overleg met de Tweede Kamer voorafgaand aan een EG-ministerraad. De Koning wijst erop dat juist de Tweede Kamer weinig grip heeft op wat er in EG-verband gebeurd. Van der Broek wijst op het verschil tussen het recht op informatie en de mogelijkheden om een beperkend mandaat te geven voor de Raden. Dat laatste kan nooit het geval zijn. Uiteindelijk concludeert de raad dat de Tweede Kamer voorafgaand aan een EG-ministerraad de agenda met technische toelichting krijgt toegestuurd. Het voeren van uitgebreid overleg vooraf wordt van de zijde van de bewindspersonen niet gestimuleerd. Mocht een overleg plaatsvinden dan zullen zij zich terughoudend opstellen, in het bijzonder over eventuele beleidsopties.