Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01044
19-04-1985
Samenvatting
3 c. Frans initiatief inzake Europees technologisch agentschap.
Het Franse voorstel om tot een European Research Cooperation Agency te komen gaat gedeeltelijk in dezelfde richting als het eerdere voorstel van Lubbers om te komen tot een technologische Gemeenschap. Het Franse voorstel wordt echter niet in EG-kader geplaatst maar binnen de WEU. Van Aardenne merkt op dat teveel aandacht voor het Franse initiatief de aandacht van onderdelen van het Nederlandse voorstel, zoals de vervolmaking van de interne markt, kan afleiden. Bovendien heeft het Nederlandse voorstel als voordeel dat het binnen het EG-kader is geplaatst. Een voorzichtige aanpak is passend. De raad besluit dat Van Aardenne, Deetman en Van Eekelen een standpunt hierover voorbereiden.